Web-Site-Startbilder seit 1999

Max-Plank-Schule Kiel, Startbild bei www.kn-online.de
Schüler - Online unter www.kn-online.de (1999)


Max-Plank-Schule Kiel Startbild bei www.kn-online.de
Schüler - Online unter www.kn-online.de (2000)


Max-Plank-Schule Kiel Startbild unter www.recherche-links.de
www.recherche-links.de (2000)


Max-Plank-Schule Kiel Startbild unter www.mps-kiel.de
www.mps-kiel.de (2001)

Max-Plank-Schule Kiel Startbild unter www.mps-kiel.de
www.mps-kiel.de (2005)